آدرس : گلستان- گرگان- جاده آق قلا- روبروی پلیس راه

شماره تماس : 5-34534160-017

فکس : 34534166-017

پست الکترونیکی : info@farapakhsh.com

qr-code